วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความคิด :)เกิดในที่...ที่ดี...นั้นดีแน่... 
เกิดในที่...ที่แย่...ก็ดีได้... 
เกิดที่ดี...แล้วแย่...มีถมไป...
เกิดที่ไหน...ก็ดีได้...ถ้าใฝ่ดี...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น